Termék kiválasztása

Válogassa össze a rendelésre kívánt kiadványokat, ellenőrizze a megrendelni kívánt terméket/termékeket ill. darabszámot, majd szíveskedjen megtenni megrendelését az info@missionispossible.hu email címen. 

Megrendelés

Kérjük megrendelő levelében az alábbi személyes adatairól adjon tájékoztatást:
  • email-cím: 
  • vezetéknév, utónév: 
  • szállítási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám
  • számlázási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám, adószám
  • megrendelésre kívánt kiadványok + darabszám

A Mission is Possible Kft. vállalja, hogy a megrendelésének feldolgozása 24. órán belül megtörténik, minden megrendelésről email-ben választ küldünk a Megrendelő részére, és a megrendelt kiadványokat a rendeléstől számított három munkanapon belül postára adjuk. A megrendelt kiadványokkal együtt küldjük a megadott adatok szerinti kiállított ÁFÁ-s számlát is, tehát a számla kiegyenlítését a csomag megérkezte után kérjük kiegyenlíteni. Amennyiben a számlázási név és cím eltér a Megrendelő nevétől és címétől, kérjük ezt külön jelezni a megrendelő email levélben. A honlapon feltüntetett árak bruttóban értendők, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költséget a Megrendelő viseli, oly módon, hogy az a számlán feltüntetésre kerül. A kézbesítési díj összegéről minden esetben előzetesen email tájékoztatást kap a Megrendelő és kizárólag annak elfogadása után kerül a megrendelés postai feladásra. 

Szállítás

Kiadványaink kézbesítéséhez a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásait vesszük igénybe. A  szállítási díj a Magyar Posta Zrt. honlapján található díjkalkuláció alapján kerül meghatározásra. Szállítási idő 3-5 munkanap. Sikertelen kézbesítés esetén, a kézbesítő értesítőt hagy, ezt követően megrendelése az 5. munkanapig átvehető a postán. A Megrendelő a csomag átvételekor mennyiségi és sérülésmentességi ellenőrzést végez. Amennyiben valamelyik megrendelt termék hiányzik, vagy sérült a vásárló és a szállító jegyzőkönyvet vesz fel, pontosan rögzítve a hiányt és a sérülést. Ennek elmulasztása esetén hiány és sérülés utólag nem érvényesíthető. 
Amennyiben a megrendeléssel, szállítással vagy fizetéssel kapcsolatban kérdése van, szíveskedjen ezt jelezni az info@missionispossible.hu  e-mail címen.  

Az árucikk cseréje

A minőségi hibás (pl. a nyomdahibás) terméket a Mission is Possible Kft. kicseréli, a Megrendelőt nem terheli semmiféle plusz költség. Ha már nincs abból a termékből a raktáron, és a Kiadó beszerezni sem tudja, a Megrendelő másik terméket választhat. Ha a Megrendelő másik terméket nem kíván rendelni, akkor a termék vételára és a szállítási költség a Megrendelő részére 8 munkanapon belül a Megrendelő által e-mailben megadott bankszámlára történő utalással visszatérítésre kerül. Amennyiben a Megrendelő nem minőségi kifogás miatt kéri a termék cseréjét vagy a termék visszavásárlását, a csere a Mission is Possible Kft.-nek nem kötelessége. Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen a Mission is Possible Kft. részére visszajuttatni, a Mission is Possible Kft. nem vállalja a termék visszavásárlását. 

A vásárlástól való elállás joga  

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a Megrendelő a megrendelt termék kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Jelen tájékoztató hiányában a Megrendelő jogosult három hónapig gyakorolni elállási jogát. Az elállási jog gyakorlása esetén a Megrendelőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a Mission is Possible Kft. azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Amennyiben a Megrendelő a termék kiszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti, azonban ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen a Mission is Possible Kft. részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását. A termék visszajuttatásáról a Megrendelőnek kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek a Megrendelőt terhelik. A Megrendelő kérésére a Mission is Possible Kft. készséggel gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, azonban a visszaszállítás költségeit a Megrendelő viseli. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell visszajuttatnia a Mission is Possible Kft. részére. A Mission is Possible Kft. kizárólag új állapotú, sérülésmentes és hiánytalan tartalmú termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék teljes vételárát megtéríteni, egyebekben a Mission is Possible Kft. a nem rendeltetésszerű használatból eredő kárainak megtérítését követelheti. 
Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog. Ilyen esetek az alábbiak:
  • olyan termék esetén, melynek ára a Szolgáltató által nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól, ingadozásoktól függ 
  • kifejezetten a Megrendelő kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra
  • vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó; hang-, illetve képfelvétel ha a vásárló a csomagolást felbontotta
  • a Mission is Possible Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül hiánytalanul visszatéríti a Megrendelő részére. A szolgáltató igényt tarthat azonban a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítésére. A visszatérítést lakcímre küldéssel, vagy bankszámlára utalással tudjuk teljesíteni, így kérjük, hogy az elállási nyilatkozat mindenképpen tartalmazza a felhasználó lakcímét, illetőleg bankszámlaszámát, annak érdekében, hogy a visszatérítést fogadni tudja. A szükséges adatok hiányában a pénz visszatérítése hosszabb időt vehet igénybe.  
A felek az elállási jog gyakorlása során is a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. A Megrendelő az elállási jogot rendeltetésszerűen köteles gyakorolni, törvény tiltja a joggal való visszaélést.